Wsparcie społeczno-zawodowe obywateli z Ukrainy Соціальна та професійна підтримка громадян з України

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Громадське завдання співфінансується з коштів, отриманих з бюджету Західнопоморського воєводства.

 

 Głównym celem projektu jest zwiększenie szans i kompetencji społeczno-zawodowych pozwalających na adaptację 10 osób przybywających z Ukrainy na terenypowiatówpolickiego, stargardzkiego, gryfińskiego i Miasta Szczecin w okresie 01.03.2023r.-30.06.2023r.

W ramach zadania publicznego pod nazwą „Wsparcie społeczno-zawodowe obywateli z Ukrainy”, zostanie zrealizowana pomoc dla nich w formie aktywizacji zawodowej, aktywizacji społecznej i nauki języka polskiego.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

 Основною метою проекту є збільщення шансів та соціально-професійних компетенцій для допомоги 10 особам, які приїжджають з України до територій округу Поліце, Старгард, Грифіно та міста Щецин у період 01.03.2023- 30.06.2023р.

У рамках громадського завдання під назвою «Соціальна та професійна підтримка громадян з України» буде надаватися допомога у вигляді професійної активації, соціальної активізації та вивчення польської мови.

Громадське завдання співфінансується з коштів, отриманих з бюджету Західнопоморського воєводства.

  Dla kogo?

Projekt skierowany jest do 10 osób (kobiet i mężczyzn) pochodzenia ukraińskiego w wieku powyżej 18 lat, które znalazły się na terenie 4 powiatów: polickiego, gryfińskiego, stargardzkiego lub Miasta Szczecin, z powodu wybuchu wojny po 24 lutym 2022 roku i posiadają prawo do pobytu w Polsce.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

  Для кого?

Проект призначений для 10 особ (жінок і чоловіків), українців віком від 18 років, які опинилися в 4 округах: Поліце, Грифіно, Старгард або місто Щецин через початок війни (після 24 лютого 2022 року ) та мають право на перебування у Польщі.

Проект сприяє рівним можливостям для чоловіків і жінок і є доступним для людей з обмеженими можливостями.

  Jakie usługi będą dostępne?

Wszystkie usługi będą całkowicie BEZPŁATNE dla uczestników projektu. Podczas wszystkich usług zapewniamy TŁUMACZENIE ukraińsko-polskie.

W ramach projektu zostaną zrealizowane usługi:

  • z zakresu aktywizacji zawodowej:

- doradztwo zawodowe – średnio 3 godz. na osobę dla 10 osób; podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym uczestnik opracuje Indywidualny Plan Działania (IPD), dokument który wskaże jakie szkolenie zawodowe lub szkoła oraz jaka praca będą odpowiednie dla uczestnika,

- pośrednictwo pracy – średnio 4 godz. na osobę dla 10 osób; zatrudniony pośrednik pracy będzie odpowiedzialny m.in. za udzielenie uczestnikom pomocy w znalezieniu odpowiedniej pracy; pomoże w przygotowaniu CV, znajdzie oferty pracy, pomoże poruszać się po polskim rynku pracy; pośrednik pracy będzie spotykał się z uczestnikami, ale także pracował dla nich zdalnie;

  • z zakresu aktywizacji społecznej:

- wsparcie asystenta społecznego – będzie on wspierał uczestników w pierwszym kontakcie z instytucjami i w życiu codziennym, będzie asystował w sytuacjach trudnych, kryzysowych; pomoże znaleźć kontakt np. do lekarza, urzędu, wytłumaczy jak załatwić sprawy; zapozna też uczestników z tradycjami i zwyczajami panującymi w Polsce, będzie motywować uczestników do podejmowania działań w celu ułożenia sobie życia i znalezienia pracy. Na cele pracy asystenta zapewnione będzie tłumaczenie spotkań.

  • nauka języka polskiego – dla 10 uczestników projektu przeprowadzone zostaną kursy języka polskiego – dla 1 grupy 10 osób po 30 godzin szkoleniowych (45 min.) Kurs będzie odbywał się średnio 2 razy w tygodniu. Podczas kursu uczestnicy poznają podstawowe słownictwo oraz wyrażenia pozwalające na samodzielne porozumiewanie się w języku polskim w życiu codziennym. Kurs będzie miał charakter praktyczny, każdy uczestnik będzie miał zapewniony zestaw podręczników na kurs oraz drobny poczęstunek.

  Які послуги будуть доступні?

Усі послуги будуть абсолютно БЕЗКОШТОВНИМИ для учасників проекту. Ми надаємо українсько-польський ПЕРЕКЛАД під час усіх послуг.

У рамках проекту будуть надаватися наступні послуги:

  • у сфері професійної активізації:

- консультування з питань кар'єри - в середньому 3 години на особу; розраховано на 10 осіб; під час індивідуальних зустрічей з консультантом з кар’єри учасник розробляє індивідуальний план дій (іпд), документ, у якому буде вказано, яка професійна підготовка чи школа та яка робота буде прийнятною для учасника,

- працевлаштування - в середньому 4 години на особу; розраховано на 10 осіб; посередник з працевлаштування буде відповідальний, зокрема, за допомогу учасникам в пошуках підходящої роботи; надаватиме допомогу в підготовці резюме, пошуку пропозицій роботи, допомогатиме в орієнтації на польському ринку праці; посередник зустрічатиметься з учасниками, а також працюватиме для них віддалено;

  • у сфері соціальної активізації:

- підтримка соціального помічника - він буде підтримувати учасників при першому контакті з інституціями та в повсякденному житті, надаватиме допомогу у складних та кризових ситуаціях; допоможе знайти контакт, наприклад, до лікаря, кабінету, пояснить, як вирішити питання; Він також ознайомить учасників із традиціями та звичаями, що панують у Польщі, та мотивуватиме учасників до активних дій, щоб влаштувати своє життя та знайти роботу. Для під час роботи з асистентом буде забезпечений переклад на зустрічах.

  • bивчення польської мови - для 10 учасників проекту проводитимуть курси польської мови - 1 група з 10 осіб по 30 навчальних годин (45 хв.) Курс проходитиме в середньому 2 рази на тиждень. Під час курсу учасники вивчать основну лексику та вирази, які дозволяють їм самостійно спілкуватися польською мовою в повсякденному житті. Курс буде практичним, кожен учасник буде забезпечений комплектом підручників та перекусом.

  Jakie będą rezultaty projektu?

W wyniku realizacji zadania m.in.:

- wzrośnie poczucie integracji społecznej,

- poprawią się umiejętności komunikacyjne,

- wzrośnie motywacja cudzoziemców do pracy,

- zwiększy się poziom wiedzy i umiejętności uczestników w poruszaniu się po rynku pracy i w społeczeństwie polskim,

- zwiększy się otwartość uczestników i chęć dalszego życia na terenie powiatów objętych projektem,

- zwiększy się wiedza na temat praw i obowiązków uczestników projektu,

- wzrośnie poczucie własnej wartości uczestników projektu.

  Якими будуть результати проекту?

У результаті виконання завдання:

- посилиться відчуття соціальної інтеграції,

- покращаться комунікативні навички,

- підвищиться мотивація іноземців до роботи,

- підвищаться знання та навички учасників орієнтації на ринку праці та в польському суспільстві,

- підвищиться рівень розкутості та збільшиться бажання учасників продовжувати жити в округах, охоплених проектом,

- поглибляться знання про права та обов'язки учасників проекту,

- підвищиться самооцінка учасників проекту.

  REKRUTACJA

Rekrutacja będzie otwarta i prowadzona na podstawie złożonych formularzy rekrutacyjnych do czasu wyczerpania się miejsc w projekcie.

Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji do projektu zawiera Regulamin rekrutacji (patrz – plik poniżej).

Aby wziąć udział w projekcie należy wydrukować, wypełnić i złożyć poniższy formularz rekrutacyjny osobiście w: Fundacja Normalnie, ul. Jagiellońska 67 wejście B/pok. Nr 7,

70-382 Szczecin, tel. 574 990 888.

Formularz można także przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  НАБІР

Набір буде відкритим і проводитися на основі поданих форм набору до тих пір, поки в проекті будуть вільні місця.

Більш детальна інформація про набір для проекта міститься в “правилах та умовах” (див. файл нижче).

Для участі в проекті необхідно роздрукувати, заповнити та подати особисто наступну форму набору за адресою: Fundacja Normalnie, ul. Ягеллонська 67 під’їзд Б/кімн. No7, 70-382 Щецин, тел.574 990 888.

Форму також можна надіслати електронною поштою на адресу: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  BIURO PROJEKTU:

Fundacja Normalnie, ul. Jagiellońska 67, wejście B pokój 7

70-382 Szczecin

tel. 574 990 888

  ПРОЕКТНИЙ ОФІС:

Fundacja Normalnie

вул. Ягеллонська 67, під’їзд В, к. 7

70-382 Щецин

тел.574 990 888

    DOKUMENTY DO POBRANIA/СКАЧАТИ ДОКУМЕНТИ:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (wersja PL pdf)/ Правила та умови про набір та участь (версія PL pdf):

Regulamin PL WSZ

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (wersja UA pdf)/ Правила та умови про набір та участь (версія UA pdf):

Regulamin UA WSZ

Formularz rekrutacyjny (wersja PL/UA pdf)/ Форма прийому (версія pdf):

Formularz rekrutacyjny UA PL WSZ

Formularz rekrutacyjny (wersja PL/UA Word)/ Форма прийому (версія Word):

Formularz rekrutacyjny UA PL WSZ Word

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!  ЛАСКАВО ПРОСИМО!

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Громадське завдання співфінансується з коштів, отриманих з бюджету Західнопоморського воєводства.

Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego


 

EKO-SENIOR

Głównym celem projektu „EKO-SENIOR” jest ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ 15 MIESZKANEK I MIESZKAŃCÓW GMINY MIASTA SZCZECIN W WIEKU 60 LAT I WIĘCEJ, W OKRESIE 01.03.2023-29.05.2023R. Projekt jest realizowany w ramach Programu Społecznik 2022-2024 - zainicjowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (https://spolecznik.karrsa.eu/).

 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

W ramach projektu przeprowadzone zostaną WARSZTATY EKO-SENIOR - 4 spotkania x 4 godzin dla 15 seniorów.

PROGRAM WARSZTATÓW:

29.03.2023r. Zasady dbania o środowisko.

12.04.2023r. Tajniki zdrowego odżywiania i zastosowanie naturalnych składników w kuchni oraz w swojej diecie, zastosowanie ziół w kosmetykach i w codziennym życiu eko środków czystości.

19.04.2023r. Palenie w piecach,recyklingu, segregacja śmieci, racjonalne używanie wody.

26.04.2023r. Techniki obsługi internetu i telefonu komórkowego. 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutacja trwa w okresie 01.-19.03.2023r. na terenie miasta Szczecin i dostępna dla:
15 mieszkańców/nek Gminy Miasta Szczecin w wieku 60 lat

Uczestnikiem/czką projektu może zostać wyłącznie osoba, która wypełni „Formularz rekrutacyjny”, którego wzór jest dostępny do pobrania poniżej  i złoży go osobiście pod adresem: Fundacja Normalnie, ul. Jagiellońska 67 wejście B, pok. 7, 70-382 Szczecin, drogą listową na powyższy adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Do projektu przyjęte zostaną osoby spełniające wyżej podane kryteria grupy docelowej – na podstawie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Rekrutacja zostanie zakończona po zapełnieniu wszystkich 15 miejsc dostępnych w projekcie.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz rekrutacyjny (wersja pdf):

Formularz rekrutacyjny w PDF

Formularz rekrutacyjny (wersja Word):

Formularz rekrutacyjny w WORD

 

 

 BIURO PROJEKTU:

Fundacja Normalnie
ul. Jagiellońska 67, wejście B pokój 7
70-382 Szczecin
tel. 574 990 888
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

#PomorzeZachodnie #ProgramSpołecznik #społecznik #KARR  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt DROGA DO PRACY

W okresie 01.06.2022 r. -  30.11. 2022 r. Fundacja Normalnie realizować będzie działania mające na celu aktywizację zawodową wśród 30 osób niepełnosprawnych, z terenu 6 powiatów województwa zachodniopomorskiego tj. Miasto Szczecin, policki, gryfiński, goleniowski, stargardzki oraz pyrzycki.

Projekt skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych, w wieku powyżej 18 lat niepracujących lub pracujących, chcących poprawić swoją sytuację zawodową, zainteresowanych przygotowaniem do aktywnego poszukiwania pracy i/lub utrzymaniem w zatrudnieniu i /lub wzmacnianiem swojej aktywności zawodowej i/lub podniesieniem poziomu doświadczenia zawodowego.

 

W ramach Projektu Uczestnicy będą korzystali z:

- doradztwa zawodowego – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym podczas, których zostanie    stworzony Indywidualny Plan Drogi Życiowej i Zawodowej

- pośrednictwa pracy – podczas indywidualnych spotkań Uczestnik uzyska m.in. pomoc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, przygotowane zostanie CV, Uczestnik nabędzie/poszerzy umiejętności poruszania się po polskim rynku pracy

- oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy

 

REKRUTACJA

Aby wziąć udział w Projekcie należy wydrukować, wypełnić i złożyć poniższy formularz rekrutacyjny osobiście w: Fundacja Normalnie, ul. Jagiellońska 67 wejście B/pok. Nr 7, 70-382 Szczecin,

tel. 574 990 888.

Formularz można także przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji do projektu zawiera Regulamin rekrutacji (patrz – plik poniżej).

FORMULARZ REKRUTACYJNY:

Formularz rekrutacyjny - DROGA DO PRACY.pdf

REGULAMIN REKRUTACJI:

Regulamin rekrutacji

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

 

                                                                      

Rozwój społeczny obywateli z Ukrainy

Projekt „Rozwój społeczny obywateli z Ukrainy” realizowany jest w okresie 01.10.2022 r.-15.12.2022r. i jest współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Głównym celem Projektu jest zwiększenie szans i kompetencji społecznych prowadzących do adaptacji 10 cudzoziemców (kobiet i mężczyzn) będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do województwa zachodniopomorskiego (powiatów: Miasto Szczecin, gryficki, policki i pyrzycki) w wyniku konfliktu zbrojnego. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację usług asystenta społecznego.

W Projekcie otrzymasz wsparcie Asystenta społecznego w odnalezieniu się w życiu w Polsce, w województwie zachodniopomorskim – pomoc obejmuje m.in. wsparcie w kontaktach z instytucjami, wsparcie w życiu codziennym oraz pomoc w ułożeniu życia w nowym środowisku, w szczególności w kontekście rynku pracy.

--------

Проєкт «Соціальний розвиток громадян України» реалізується в період з 01.10.2022 до 15.12.2022 співфінансується за рахунок коштів, отриманих з бюджету Західнопоморського воєводства.

збільшення можливостей та професійно-освітніх компетенцій, що дозволяють адаптуватися 10 іноземцям (жінкам та чоловікам), громадяном України, які приїхали до Західнопоморського воєводства (регіони: місто Щецин, грифицький, поліцький та пижицький) внаслідок збройного конфлікту. Мета буде досягнута шляхом впровадження послуг соціального асистента.

У проекті ви отримаєте підтримку соціального асистента, який допоможе вам адаптуватися  в Польщі, в Західнопоморському воєводстві - допомога включає підтримку в контактах з установами, підтримку в повсякденному житті та допомогу в організовуванні життя в новому середовищі, зокрема в контексті ринку праці.

BIURO PROJEKTU:

Fundacja Normalnie

ul. Jagiellońska 67, wejście B pokój 7

70-382 Szczecin

tel. 574 990 888

ПРОЕКТНИЙ ОФІС:

Fundacja Normalnie

вул. Ягеллонська 67, під’їзд В, к. 7

70-382 Щецин

ел.574 990 888

Formularz rekrutacyjny/АНКЕТА ДЛЯ УЧАСТІ

Regulamin rekrutacji - UA

Regulamin rekrutacji PL

Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Ініціатором програми виступив маршал Західно-Поморського воєводства

Integracja społeczno-zawodowa obywateli z Ukrainy/Соціальна та професійна інтеграція громадян України

 Głównym celem projektu „Integracja społeczno-zawodowa obywateli z Ukrainy” jest integracja społeczno-zawodowa 20 obywateli (kobiet i mężczyzn) z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, przebywających legalnie w mieście Szczecin w okresie 01.06-15.07.2022r. Projekt jest realizowany w ramach Programu Społecznik 2022-2024 - zainicjowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (https://spolecznik.karrsa.eu/).

 Основною метою проекту «Соціально-професійна інтеграція громадян України» є соціально-професійна інтеграція 20 громадян (жінок та чоловіків) з України, які втекли від війни, легально проживаючи в м. Щецин у період з 1 червня до 15 липня 2022 року. Проект реалізується в рамках Програми  Соціальний працівник (Społecznik) 2022-2024, ініційованої Маршалом Західно-Поморського воєводства (https://spolecznik.karrsa.eu/).

 DZIAŁANIA W PROJEKCIE

W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty społeczno-zawodowe dla 20 obywateli (kobiet i mężczyzn) z Ukrainy, które uciekły do Polski po wybuchu wojny (atak Rosji na Ukrainę w dniu 24.02.2022r.). Odbędą się cztery warsztaty – po 4 godziny dydaktyczne każdy dla grupy 20 osób, podczas których uczestnicy podniosą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu poszukiwania zatrudnienia, pisania CV, poruszania się po rynku pracy na terenie miasta Szczecin, poznania instytucji/urzędów, w których mogą uzyskać wsparcie, poznają też kulturę i tradycje polskie itp. Na warsztatach będzie obecny tłumacz ukraińsko-polski oraz zapewniony zostanie zimny bufet.

Podczas warsztatów społeczno-zawodowych zostanie utworzona grupa na portalu FB na rzecz wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia dla obywateli Ukrainy. Na grupie będzie można zamieszczać ogłoszenia o pracę.

  ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОЕКТІ

У рамках проекту будуть проведені соціально-професійні семінари для 20 громадян (жінок та чоловіків) з України, які втекли до Польщі після початку війни (напад Росії на Україну 24 лютого 2022 року). Буде проведено чотири семінари по 4 навчальні години для групи з 20 осіб, під час яких учасники вдосконалюють свої знання та вміння у сфері пошуку роботи, написання резюме, здобудуь інформацію щодо ринку праці в місті Щецині, познайомляться з установами / офісами, в яких вони можуть отримати підтримку, вони також дізнаються про польську культуру та традиції тощо. Семінар буде за участю українсько-польського перекладача та холодного шведського столу.

Під час соціально-професійних семінарів на порталі ФБ буде створено групу підтримки стосовно пошуку роботи для громадян України. У групі можна буде розміщувати оголошення про роботу.

 REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutacja będzie trwać w okresie 01.-15.06.2022r. będzie otwarta, obejmie teren miasta Szczecin i dostępna będzie dla wszystkich osób spełniających kryteria grupy docelowej.  Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby w wieku powyżej 18 lat, zamieszkujące miasto Szczecin, które mają pochodzenie ukraińskie oraz przyjechali do Polski z Ukrainy z powodu wybuchu wojny – w terminie od 24 lutego 2022 roku.

Uczestnikiem projektu może zostać wyłącznie osoba, która wypełni „Formularz rekrutacyjny”, którego wzór jest dostępny do pobrania poniżej  i złoży go osobiście pod adresem: Fundacja Normalnie, ul. Jagiellońska 67 wejście B, pok. 7, 70-382 Szczecin, drogą listową na powyższy adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Do projektu przyjęte zostaną osoby spełniające wyżej podane kryteria grupy docelowej – na podstawie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Rekrutacja zostanie zakończona po zapełnieniu wszystkich 20 miejsc dostępnych w projekcie.

 НАБІР ДО ПРОЕКТУ

Набір триватиме з 01.-15.06.2022 і буде відкритим. Він охоплюватиме територію міста Щецин і буде доступним для всіх осіб, які відповідають критеріям цільової групи. Учасниками проекту можуть бути особи віком від 18 років, які проживають у місті Щецин, які є українцями та прибули до Польщі з України у зв’язку з початком війни – з 24 лютого 2022 року.

Учасником проекту може стати лише особа, яка заповнила «Анкету набору», шаблон якої доступний для завантаження нижче, та віддала її особисто за адресою: Фонд «Нормально», вул. Ягеллонська 67 під’їзд Б, кімната № 7, 70-382 Щецин або відправила поштою за вказаною вище адресою або електронною поштою на адресу Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. До проекту будуть прийняті люди, які відповідають вищезазначеним критеріям цільової групи – на підставі заповнених анкет набору. Вирішальним буде порядок подачі заявок. Набір буде завершено, коли будуть зайняті всі 20 місць, доступних у проекті.

DOKUMENTY DO POBRANIA/  СКАЧАТИ ДОКУМЕНТИ:

Formularz rekrutacyjny (wersja PL/UA pdf)/ Анкет набору (версія pdf):

Formularz rekrutacyjny PL UA PDF

Formularz rekrutacyjny (wersja PL/UA Word)/ Анкет набору (версія Word):

Formularz rekrutacyjny WORD ostat

 BIURO PROJEKTU:

Fundacja Normalnie
ul. Jagiellońska 67, wejście B pokój 7
70-382 Szczecin
tel. 574 990 888

  ОФІС ПРОЕКТУ:

Fundacja Normalnie
вул. Ягеллонська 67, під’їзд В, к. 7
70-382 Щецин
тел.574 990 888

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

ЛАСКАВО ПРОСИМО!!

#PomorzeZachodnie #ProgramSpołecznik #społecznik #KARR